نام پروژه:
Bayline & Avonlea

شرکت سازنده:
EMAAR

لوکیشن:
Rashid Yachts & Marina (Mina Rashid)پرداخت اقساطی ۴ ساله
۱۰٪ پیش پرداخت

▫️اتمام پروژه نوامبر ۲۰۲۷

▫️واحدهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ خوابه🏡مشخصات ۱ خوابه ها:
متراژ از ۸۱۴ تا ۹۶۴ فوت مربع 
قیمت از  ۱.۶۲ میلیون درهم

🏡مشخصات ۲ خوابه ها:
متراژ از ۱۲۰۹ تا ۱۵۷۳ فوت مربع 
قیمت از  ۲.۳۴ میلیون درهم


🏡مشخصات ۳ خوابه ها:
متراژ از ۱۶۶۳ تا ۱۹۵۰ فوت مربع
قیمت از  ۳.۳۱ میلیون درهم


🏡مشخصات ۴ خوابه ها:
متراژ از ۲۷۲۱ تا ۲۷۷۶ فوت مربع 
قیمت از  ۵.۳۶ میلیون درهمدارای کلیه ی امکانات رفاهی و ورزشی