نام پروژه:
Lagoon Views

شرکت سازنده:
Damac

لوکیشن:
Mohammed Bin Rashid City- District One


📣 پرداخت اقساطی فقط ماهی ۱ درصد در طول ۳ سال

۲۰٪ پرداخت هنگام عقد قرارداد
۵۰٪ پرداخت در طول تکمیل پروژه (ماهی ۱ درصد در طول ۳ سال)
۲۰٪ پرداخت هنگام تحویل پروژه


▫️واحدهای ۱ و ۲ خوابه
▫️تحویل پروژه ژانویه ۲۰۲۷


🏡مشخصات ۱ خوابه ها:
متراژ از ۶۷۴ تا ۸۰۸ فوت مربع 
قیمت از ۹۷۹٫۰۰۰ تا ۱٫۳۶۹٫۰۰۰ درهم


🏡مشخصات ۲ خوابه ها:
متراژ از ۱٫۰۱۶ تا ۱٫۱۴۵ فوت مربع
قیمت از ۱٫۵۶۴٫۰۰۰ تا ۲٫۱۹۳٫۰۰۰ درهم