نام پروژه:
Parkside Views

شرکت سازنده:
EMAAR

لوکیشن:
Dubai Hills Estate پرداخت اقساطی ۴ ساله
۱۰٪ پیش پرداخت
۸۰٪ طی تکمیل پروژه
۱۰٪ هنگام تحویل پروژه

▫️اتمام پروژه آگوست ۲۰۲۷

▫️واحدهای ۱ و ۲ و ۳ خوابه🏡مشخصات ۱ خوابه ها:
متراژ از ۶۹۳ تا ۱۰۰۹ فوت مربع 
قیمت از  ۱.۴۵ میلیون درهم

🏡مشخصات ۲ خوابه ها:
متراژ از ۱۰۵۸ تا ۱۱۴۲ فوت مربع 
قیمت از  ۲.۱۶ میلیون درهم


🏡مشخصات ۳ خوابه ها:
متراژ از ۱۵۰۲ تا ۲۲۴۶ فوت مربع
قیمت از  ۳.۲۵ میلیون درهم


🏡مشخصات ۳ خوابه های دوبلکس:
متراژ از ۲۵۰۶ تا ۲۵۴۳ فوت مربع 
قیمت از  ۵ میلیون درهم


🏡مشخصات تاون هاوس های ۳ خوابه:
متراژ از ۲۳۹۷ تا ۲۴۰۱ فوت مربع 
قیمت از  ۵.۴۴ میلیون درهم


دارای کلیه ی امکانات رفاهی و ورزشی